دستگاه لیزر SHR
لیزر موى زائد:

لیزر SHR جدیدترین تکنولوژى در برداشت موهاى زائد میباشد که مخفف Super Hair Removal میباشد که  با نتایج خارقالعاده و مساویبا دایود لیزر ولی با قیمت بسیار مناسب ارائه شده است که سرعت لیزر موهای زائد را به دو برابر افزایش داده و با سرعت ۱۰ شات در ثانیه زمان انجام Total Body Hair Removal را به ۳۰دقیقه کاهش داده است . همچنین با تقسیم بندی مخصوص پوستهای آسیایی همراه با خنک کننده بسیار قوی و بدون درد و عوارض سوختگی نتایج بسیار موثری را نشان داده است.

تعداد جلسات مورد نیاز برای بدن ۴-۶ جلسه و برای صورت و گردن ۶-۸ جلسه می باشد .